Executive Members of International Homoeopathic Foundation

 • DR. SHAILJA NAYYAR- NEW DELHI

 • DR. BHAVNA MALHOTRA-NEW DELHI

 • DR. SATYAVEER SHARMA- NEW DELHI

 • DR. SUMEETA GROVER- HARYANA

 • DR. BALRAJ GANDHI- HARYANA

 • DR. MONIKA SINGH- HARYANA

 • DR. VINOD MADAN-HARYANA

 • DR. SUKHDEV KAHLON- PUNJAB

 • DR. YADVENDRA VASUDEV- PUNJAB

 • DR. SAMPADA JOSHI- MAHARASHTRA

 • DR. YOGESH D. NITURKAR- MAHARASHTRA

 • DR. MANISH PATEL- GUJRAT

 • DR. JAYESH PATEL- GUJRAT

 • DR. ANIMA MISHRA- UTTAR PRADESH

 • DR. HEMANT SACHAN- UTTAR PRADESH

 • DR. INDERJEET NANDA- UTTRAKHAND

 • DR. GAGAN NAKRA- UTTRAKHAND

 • DR. DUSHYANT KAMAL DHARI- JAMMU

 • DR. GURBIR KAUR- GURGAON